Tektaş Kentsel Dönüşüm Tanıtım ve Referans Kataloğumuzu bu linkten inceleyebilirsiniz.

Sitede kaç kişi var

3 ziyaretçi ve Kullanıcı yok çevrimiçi

KENTSEL DÖNÜŞÜM DEPREM RİSK RAPORU 

Kentsel Dönüşüm Deprem risk Raporu  için TIKLAYINIZ.   

Kentsel Dönüşüm Kanunundan yararlanmak için Bakanlık Yetkili Kuruluşu TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM’ e başvurarak binanız için Deprem Risk Raporu hazırlatmanız yeterlidir. Deprem Risk Raporu alabilmeniz için  1 Binadan 1 Kişinin TEKTAŞ’ a başvuruda bulunması kanunen yeterli olup Bina Ortak Kararına gerek yoktur Bakanlıkça Lisanslandırılmış Kuruluş olmayan şirketlerce hazırlanmış Deprem Risk Raporunun hiçbir geçerliliği yoktur.

 

DEPREM RİSK RAPORU İÇİN HAZIRLAMANIZ GEREKEN BELGELER 

  • İlgili Belediye İmar Müdürlüğü veya Tapu Müdürlüğü’ ne başvurarak binanıza ait statik ve/veya mimari proje temin edilir;
  • İlgili Belediye’de binanıza ait proje bulunamadığı takdirde binanızın taşıyıcı sistem rölöve projesi tarafımızdan hazırlanacaktır.
  • Varsa Binanız için daha önce almış olduğunuz teknik raporlar;
  • Bakanlık Lisanslı Kuruluş Başvuru Dilekçesi (Örnek Dilekçe)
  • Tapu Fotokopisi (Daire Tapusu, Kat mülkiyetiniz (İskanınız) yok ise Daireye ait Hisseli Arsa tapusu)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC Kimlik No)
  • Tapudan Kat Maliklerini ve Arsa oranlarını belirten Bağımsız Bölüm Listesini gösterir belge

 

Bu Belgeler ile örnek dilekçeyi doldurarak Bakanlık Yetkili Kuruluşuna başvuruda bulunduğunuzda binanız için çalışmalara hemen başlanacaktır.

Bu website, TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır.

Şehit Asım Cad. No:37 Beşiktaş/ İSTANBUL Tel: +90 212 236 61 87